Ana Sayfa

Peptit Nedir?

Peptitler, 2-20 aminoasitten oluşan biyoyararlanımı yüksek proteinlerdir. Peptitler, sentetik olarak ya da doğal proteinlerin hidroksilatları olarak üretilebilir.

Aktif Peptit Nedir?

Aktif peptitler, insan vücudunda sistemlere destek olmak ve fizyolojik etkiler sağlamak amacıyla özel ve spesifik peptit zincirlerinin seçilip oluşturulmasıyla elde edilirler.

Aktif peptitlerin, oluşturulan peptit zincirlerine göre kardiyoprotektif, antienflamatuar, nöroprotektif, antiaging, antistres özellikler gösteren çok geniş yelpazede kullanımları bulunmaktadır.

Bir peptit, sağlığa faydalı olabilecek biyolojik ya da fizyolojik aktivite  gösteriyorsa aktif peptit olarak adlandırılmaktadır.

Aktif Peptit Kaynakları

Peptitler aminoasit kaynaklı olduklarından dolayı çok farklı hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilirler. Farklı kaynaklardan elde edilen  peptit içerikleri ve peptit zinciri profilleri farklı olmakta ve farklı sonuçlar verebilmektedir.

Aktif peptitlerden beklenilen etkinin sağlanması için kullanılan protein ve kollajen kaynakları, elde edildiği dokular, hidrolize edilme (parçalanma) yöntemi, peptit yapısının korunması ve içerdiği peptit zincirleri oldukça önemlidir.

Balık Kaynaklı Aktif Peptiler

Son dönem çalışmaların ışığında balık; aktif peptitlerin çok iyi bir kaynağı olarak kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. Balıktan elde edilen aktif peptitler ile yapılan çalışmalarda, hem emilim ve biyoyararlanımın yüksek olduğu, hem de insan sağlığı açısından diğer peptit kaynaklarına göre daha fazla sayıda endikasyon alanında etkili ve önemli olduğu ortaya konulmuştur.

Hidroliz işlemi ile kollajen fibrillerin molekül ağırlıkları 5000Da’dan daha düşük olan küçük peptitlere indirgenir ve bu peptit zincirleri hedefe yönelik olarak bozulmadan elde edilirler.

Aktif peptitler, tüm sistemlere olumlu etki sağlar.

ÜRÜNLER

Dielen Laboratoire

Dielen Laboratoire 1978 yılında Prof. Dr. Bernard Noel tarafından kurulan bir Fransız biyoteknoloji laboratuvarıdır. Dielen Laboratoire kuruluşundan bu yana deniz  kaynaklı aktif peptitlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasında uzmanlaşmıştır. 

20‘nin üzerinde uluslararası ortağı bulunmaktadır.

Dielen Laboratuvarları’nın özellikle deniz kaynaklarından elde edilen aktif peptitler alanında çok sayıda  patentleri bulunmaktadır. Gabolysat® ve Promerim® gibi patentli etken maddelerin kullanımıyla çeşitli problemlere destek ürünleri üretmektedir. Bu içerikler ile uluslararası tanınan birçok araştırma merkezi ve sağlık kuruluşuyla da bilimsel çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

Dielen Laboratuvarları’nda, araştırma merkezleri, üniversiteler ve hastanelerle işbirliği içinde çalışılmaktadır. Burada üretilen biyoaktif bileşenler ve takviye edici gıdalar, en yüksek kalite standartlarıyla etkililik, doğallık ve uyum ön planda olacak şekilde klinik olarak test edilerek üretilmektedir.

Dielen aktif peptitler medikal uzmanlar tarafından
4 prensiple üretilmektedir:

Klinik çalışmalarla kanıtlanmış etkili aktif peptit formülleri


Optimal ve dengeli nütrisyon dozunda aktif peptit içeren ürünler

Deniz kaynaklı doğal aktif bileşenlere dayalı orijinal gıda takviyeleri

Deniz kaynaklı doğal aktif peptit içeren ürünlerde farmasötik düzeyde yüksek kalite-kontrol

Sertifikalar

Bize Yazın