Kollajen Peptit Kaynakları

Peptitlerin hangi protein türünden elde edildiği oldukça önemlidir. Kaynaklarına göre farklı aminoasit içeriğine ve dizilimine sahip olabilen peptitlerin, bu farklılıklarından dolayı vücudumuzdaki etkileri de çeşitli olabilmektedir.
Bunun yanı sıra stabilite, sindirim sisteminde sindirilme gibi özellikleri de farklılıklar göstermektedir.*
Son yıllarda deniz kaynaklı peptitlerin etkileri üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.

*Jakubczyk A. et al. Current Trends of Bioactive Peptides—New Sources and Therapeutic Effect, Foods 2020, 9, 846

Balık Kaynaklı Peptitler

Balık kaynaklı peptitleri oldukça değişken ve karmaşık yapılardır. Kaynak olarak kullanılan balık türlerine, avlanma zamanına ve üretimde kullanılan teknolojilere göre de elde edilen peptitler farklılıklar göstermektedir.
Peptiline ürünleri iki peptit grubu içerir;

PROMERİM: Kollajen peptit grubu morina balığından elde edilir.
GABOLYSAT: Kollajen peptit grubu gelincik balığından elde edilir.