Kollajen Peptit Kaynakları

Kollajen peptit nedir?

Vücudumuzun ana yapı taşlarını biliyoruz; Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler…

Peptit terimi ise kısaca protein parçacıklarını ifade ediyor. Peptitleri oluşturan daha küçük yapılardan bazıları da cilt ve eklemlerimizde çeşitli etkinlikleri olan kollajenin yapısına katılıyorlar.Kollajen peptitler proteinlerin yapıtaşları olan aminoasitlerin birleşmesiyle oluşuyor.

Kollajen peptitleri keşfetmeye var mısınız?

Normal günlük diyetimizin de bir parçası olan ve vücudumuzun birçok işlevinde fonksiyonu olan bu yapılar hakkındaki bilgiler gün geçtikçe artıyor. Kollajen peptitlerin besin desteği olarak kullanımı hakkında yapılan araştırmalar, bize keşfedilecek daha çok şey olduğunu gösteriyor.

Peptiline ürünleri, PROMERIM kollajen peptit ve GABOLYSAT kollajen peptit gruplarını içerir. 

Peptitlerin hangi protein türünden elde edildiği oldukça önemlidir. Kaynaklarına göre farklı aminoasit içeriğine ve dizilimine sahip olabilen peptitlerin, bu farklılıklarından dolayı vücudumuzdaki etkileri de çeşitli olabilmektedir.
Bunun yanı sıra stabilite, sindirim sisteminde sindirilme gibi özellikleri de farklılıklar göstermektedir.*
Son yıllarda deniz kaynaklı peptitlerin etkileri üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.

*Jakubczyk A. et al. Current Trends of Bioactive Peptides—New Sources and Therapeutic Effect, Foods 2020, 9, 846

Kollajen Peptit Kaynakları

Kollajen peptit nedir?

Vücudumuzun ana yapı taşlarını biliyoruz; Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler…

Peptit terimi ise kısaca protein parçacıklarını ifade ediyor. Peptitleri oluşturan daha küçük yapılardan bazıları da cilt ve eklemlerimizde çeşitli etkinlikleri olan kollajenin yapısına katılıyorlar.Kollajen peptitler proteinlerin yapıtaşları olan aminoasitlerin birleşmesiyle oluşuyor.

Kollajen peptitleri keşfetmeye var mısınız?

Normal günlük diyetimizin de bir parçası olan ve vücudumuzun birçok işlevinde fonksiyonu olan bu yapılar hakkındaki bilgiler gün geçtikçe artıyor. Kollajen peptitlerin besin desteği olarak kullanımı hakkında yapılan araştırmalar, bize keşfedilecek daha çok şey olduğunu gösteriyor.

Peptiline ürünleri, PROMERIM kollajen peptit ve GABOLYSAT kollajen peptit gruplarını içerir. 

Peptitlerin hangi protein türünden elde edildiği oldukça önemlidir. Kaynaklarına göre farklı aminoasit içeriğine ve dizilimine sahip olabilen peptitlerin, bu farklılıklarından dolayı vücudumuzdaki etkileri de çeşitli olabilmektedir.
Bunun yanı sıra stabilite, sindirim sisteminde sindirilme gibi özellikleri de farklılıklar göstermektedir.*
Son yıllarda deniz kaynaklı peptitlerin etkileri üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.

*Jakubczyk A. et al. Current Trends of Bioactive Peptides—New Sources and Therapeutic Effect, Foods 2020, 9, 846

Balık Kaynaklı Peptitler

Balık kaynaklı peptitleri oldukça değişken ve karmaşık yapılardır. Kaynak olarak kullanılan balık türlerine, avlanma zamanına ve üretimde kullanılan teknolojilere göre de elde edilen peptitler farklılıklar göstermektedir.
Peptiline ürünleri iki peptit grubu içerir;

PROMERİM: Kollajen peptit grubu morina balığından elde edilir.
GABOLYSAT: Kollajen peptit grubu gelincik balığından elde edilir.

Kaynaklar:
1.*Bioactive peptides,2017, Eric Banan-Mwine Daliri,Deog H. Oh,and Byong H. Lee.

2.Bioactive peptides: A review,2016, Adrián Sánchez and Alfredo Vázquez